To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Alien Syndrome

Alien Syndrome là game hành động, do Sanritsu phát triển và được Tengen phát hành năm 1988.

Game cùng thể loại

Lester the Unlikely

Lester the Unlikely

(The) Combatribes

(The) Combatribes

Paperboy 2

Paperboy 2

Banana Prince

Banana Prince

Contra spirits

Contra spirits hay còn có tên khác là Contra III: The Alien Wars được Konami phát hành năm 1992 cho dòng máy Super Nintendo.

Home Improvement

Home Improvement

Kabuki Quantum Fighter

Kabuki Quantum Fighter

Cậu bé 3 mắt

Mitsume ga Tooru

Cậu bé 3 mắt – Mitsume ga Tooru