To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Alien Syndrome

Alien Syndrome là game hành động, do Sanritsu phát triển và được Tengen phát hành năm 1988.

Game cùng thể loại

1942

1942

Mickey to Donald Magical Adventure 3

Mickey to Donald Magical Adventure 3

Maui Mallard in Cold Shadow

Maui Mallard in Cold Shadow, Disney’s Donald in Maui Mallard (JP), Disney Donald in Maui Mallard (EU)

Lupin 3: Densetsu no Hihou o Oe

Lupin 3: Densetsu no Hihou o Oe

King Arthur & the Knights of Justice

King Arthur & the Knights of Justice

Shadow Warriors

Shadow Warriors

Gradius 3

Gradius 3

Akumajou Special Boku Dracula kun

Akumajou Special Boku Dracula kun