To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Alien Syndrome

Alien Syndrome là game hành động, do Sanritsu phát triển và được Tengen phát hành năm 1988.

Game cùng thể loại

Castlevania Vampire's Kiss

Castlevania Vampire’s Kiss

Time Trax

Time Trax

Pacman 2 The New Adventures

Pacman 2 The New Adventures, Hello! Pac-Man (JP)

(The) Combatribes

(The) Combatribes

Rocko's Modern Life: Spunky's Dangerous Day

Rocko’s Modern Life: Spunky’s Dangerous Day

Melfand Stories

Melfand Stories

Astyanax

Astyanax

Bubble Bobble 2

Bubble Bobble 2