To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Alien Syndrome

Alien Syndrome là game hành động, do Sanritsu phát triển và được Tengen phát hành năm 1988.

Game cùng thể loại

Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse

Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse, Mickey Mania (EU)

Arkista's Ring

Arkista’s Ring

The Tick

The Tick

Block Kuzushi

Block Kuzushi

Faceball 2000

Faceball 2000

Dynowarz The Destruction of Spondylus

Dynowarz The Destruction of Spondylus

Takahashi Meijin no Bouken Jima 3

Takahashi Meijin no Bouken Jima 3

Life Force Salamander

Life Force Salamander