To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Alien Syndrome

Alien Syndrome là game hành động, do Sanritsu phát triển và được Tengen phát hành năm 1988.

Game cùng thể loại

Seirei Densetsu Lickle

Seirei Densetsu Lickle

Batman & Flash

Batman & Flash

Takahashi Meijin no Daibouken Jima II

Takahashi Meijin no Daibouken Jima II

Maui Mallard in Cold Shadow

Maui Mallard in Cold Shadow, Disney’s Donald in Maui Mallard (JP), Disney Donald in Maui Mallard (EU)

A Boy and His Blob Trouble on Blobolonia

A Boy and His Blob Trouble on Blobolonia

Airwolf

Airwolf

Time Slip

Time Slip

Mario Bros.

Mario Bros.