To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Bram Stoker's Dracula

Bram Stoker’s Dracula

Game cùng thể loại

Tom and Jerry

Tom and Jerry

Metal slug advance

Metal slug advance là game hành động trên hệ máy Gameboy Advance, được SNK phát hành năm 2004.

The Incredible Crash Dummies

The Incredible Crash Dummies, The Incredible Crash Dummies: Slick Bouya no Daichousen (JP)

Pinball

Pinball

(The) Blues Brothers

The Blues Brothers

Lethal Weapon

Lethal Weapon

Ghoul Patrol

Ghoul Patrol

Kage

Run Saber

Ở Việt Nam gọi tên game này là Kage tuy nhiên tên chính thức của game là Run Saber. Run Saber is a 1993 side-scrolling action video game developed by Horisoft and published by Atlus for the Super Nintendo Entertainment