To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Cao bồi

Gun Smoke

Cao bồi – Gun Smoke

Game cùng thể loại

Back to the Future 2 & 3

Back to the Future 2 & 3 là game hành động do Beam Software phát triển và được LJN Ltd. phát hành năm 1990.

Ninja Ryuukenden 3 Yomi no Hakobune

Ninja Ryuukenden 3 Yomi no Hakobune

Kage

Run Saber

Ở Việt Nam gọi tên game này là Kage tuy nhiên tên chính thức của game là Run Saber. Run Saber is a 1993 side-scrolling action video game developed by Horisoft and published by Atlus for the Super Nintendo Entertainment

Sonic Blast Man

Sonic Blast Man

Adventures of Dr Franken

Adventures of Dr Franken

Earth Defense Force

Earth Defense Force

Super Contra 7

Super Contra 7

ActRaiser

ActRaiser