To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Cờ vua

Battle Chess

Cờ vua – Battle Chess

Game cùng thể loại

Monster Maker Kids

Monster Maker Kids

Yuujin Janjyu Gakuen 2

Yuujin Janjyu Gakuen 2 là game đánh giải đố được Varie phát hành vào năm 1994.

Disney's Timon & Pumbaa's Jungle Games

Disney’s Timon & Pumbaa’s Jungle Games

Nichibutsu Collection 2

Nichibutsu Collection 2 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Fortune Quest Dice o Korogase

Fortune Quest Dice o Korogase

Kyouraku Sanyo Toyomaru Parlor Parlor

Kyouraku Sanyo Toyomaru Parlor Parlor

Hebereke's Popoon

Hebereke’s Popoon

Jammes

Jammes là game hành động được Naxat Soft phát hành vào năm 1992.