To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

CyberSlider

CyberSlider

Game cùng thể loại

Hebereke's Popoitto

Hebereke’s Popoitto

Xếp hình đấu kiếm

Dossun Ganseki Battle

Xếp hình đấu kiếm là tên gọi quen thuộc thân thương của game Dossun Ganseki Battle. Dossun Ganseki Battle (どっすん!岩石バトル, “Dossun! Stone Battle“) is a puzzle video game published by I’Max, which was released exclusively in Japan in 1994. This

Disney's Timon & Pumbaa's Jungle Games

Disney’s Timon & Pumbaa’s Jungle Games

Yuujin Janjyu Gakuen 2

Yuujin Janjyu Gakuen 2 là game đánh giải đố được Varie phát hành vào năm 1994.

Jissen Pachi Slot Hisshouhou

Jissen Pachi Slot Hisshouhou

Monopoly Japan

Monopoly Japan

Super Caesars Palace

Super Caesars Palace

Nichibutsu Collection 1

Nichibutsu Collection 1 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.