To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Dragon Ninja

Dragon Ninja là tên gọi khác của Bad Dudes, game hành động do Data East phát triển và phát hành năm 1990.

Game cùng thể loại

Joe & Mac Caveman Ninja

Joe & Mac Caveman Ninja

Izzy's Quest for the Olympic Rings

Izzy’s Quest for the Olympic Rings

Go Go Ackman

Go go Ackman

Super Valis: Akaki Tsuki no Otome

Super Valis: Akaki Tsuki no Otome

Kung Fu

Kung Fu

Great Tank

Great Tank

Mega Man 5

Mega Man 5

8 Eyes

8 Eyes