To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Dragon Ninja

Dragon Ninja là tên gọi khác của Bad Dudes, game hành động do Data East phát triển và phát hành năm 1990.

Game cùng thể loại

Radical Rex

Radical Rex

Rambo

Rambo

Donkey Kong 3

Donkey Kong 3

Soldiers of Fortune

Soldiers of Fortune

Rex Ronan: Experimental Surgeon

Rex Ronan: Experimental Surgeon

Cyborg 009

Cyborg 009

Bobby's World

Bobby’s World

Kage

Run Saber

Ở Việt Nam gọi tên game này là Kage tuy nhiên tên chính thức của game là Run Saber. Run Saber is a 1993 side-scrolling action video game developed by Horisoft and published by Atlus for the Super Nintendo Entertainment