To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Galaxy Robo

Galaxy Robo

Game cùng thể loại

Nage Libre

Nage Libre

Battle Commander

Battle Commander

Utopia: The Creation of a Nation

Utopia: The Creation of a Nation

Đảo bay

Bahamut Lagoon

Giới thiệu Đảo bay hay còn có tên chính thức là Bahamut Lagoon được SquareSoft phát hành trên hệ máy Super Nintendo vào tháng 2-1996. Đây là game pha trộn giữa thể loại game nhập vai và game dàn trận theo lượt được

Lord of Darkness

Lord of Darkness

Aerobiz

Aerobiz

Densetsu no Ogre Battle The March of the Black Queen

Densetsu no Ogre Battle The March of the Black Queen

Majin Tensei

Majin Tensei (魔神転生) is a SNES Tactical role-playing game developed by Atlus and was released on January 28, 1994. On March 14, 2006, the Microsoft Windows version ported by i-revo went on rental and download sale. The game features tactical