To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Game no Tatsujin

Game no Tatsujin

Game cùng thể loại

Family Feud

Family Feud

Gamble Hourouki

Gamble Hourouki

Anticipation

Anticipation

Pieces

Pieces, Jigsaw Party (JP)

Xếp hình robot

SD Gundam Power Formation Puzzle

Xếp hình robot – SD Gundam Power Formation Puzzle  là game thể loại xếp hình nhưng cách chơi khá thú vị. Mặc dù cùng thể loại xếp hình nhưng Xếp hình robot khác với đại đa số các game xếp hình truyền

Spindizzy Worlds

Spindizzy Worlds

Araiguma Rascal: Raccoon Rascal

Araiguma Rascal: Raccoon Rascal

Xếp hình đấu kiếm

Dossun Ganseki Battle

Xếp hình đấu kiếm là tên gọi quen thuộc thân thương của game Dossun Ganseki Battle. Dossun Ganseki Battle (どっすん!岩石バトル, “Dossun! Stone Battle“) is a puzzle video game published by I’Max, which was released exclusively in Japan in 1994. This