To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Getsumen no Anubis

Getsumen no Anubis

Game cùng thể loại

Hoàng tử Ba Tư

Prince of Persia

Giới thiệu Hoàng tử Ba Tư có tên gốc là Prince of Persia được Konami phát hành vào tháng 12 năm 1992. Đây là một trong những game có nhiều phiên bản nhất và chúng ta thường quen với phiên bản

Alice no Paint Adventure

Alice no Paint Adventure

Ăn chuối 3

Adventure Island 3

Ăn chuối 3 – Adventure Island 3

Dragon View

Dragon View

The Fantastic Adventures of Dizzy

The Fantastic Adventures of Dizzy

Akumajou Dracula

Akumajou Dracula

Super Mario All Stars

Super Mario All Stars

Casper

Casper