To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Haisei Mahjong Ryouga

Haisei Mahjong Ryouga

Game cùng thể loại

Hisshou 777 Fighter 3

Hisshou 777 Fighter 3

Hissatsu Pachinko Collection 4

Hissatsu Pachinko Collection 4

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation 3

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation 3

Jissen Mahjong Shinan

Jissen Mahjong Shinan

Mizuki Shigeru no Youkai Hyakki Yakou

Mizuki Shigeru no Youkai Hyakki Yakou

Igo Club

Igo Club là game đánh cờ vây được Hect phát hành tại Nhật năm 1996.

Daibakushou Jinsei Gekijou Zukkoke SalaryMan Hen

Daibakushou Jinsei Gekijou Zukkoke SalaryMan Hen

Xếp hình đấu kiếm

Dossun Ganseki Battle

Xếp hình đấu kiếm là tên gọi quen thuộc thân thương của game Dossun Ganseki Battle. Dossun Ganseki Battle (どっすん!岩石バトル, “Dossun! Stone Battle“) is a puzzle video game published by I’Max, which was released exclusively in Japan in 1994. This