To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Heiwa Pachinko World 2

Heiwa Pachinko World 2

Game cùng thể loại

King Arthur's World

King Arthur’s World, Royal Conquest (JP)

Igo Club

Igo Club là game đánh cờ vây được Hect phát hành tại Nhật năm 1996.

Trump Island

Trump Island

Nichibutsu Collection 1

Nichibutsu Collection 1 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Xếp đẩy hình

Tetris Attack

Xếp đẩy hình- Tetris Attack

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation 2

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation 2

Ka blooey

Ka blooey, Bombuzal (JP)

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation