To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Hiryu no Ken S Hyper Version

Hiryu no Ken S Hyper Version

Game cùng thể loại

Super Bomberman 4

Super Bomberman 4

Final Fight Tough

Final Fight Tough

Holy Striker

Holy Striker

Last Action Hero

Last Action Hero

Nitro Punks Might Heads

Nitro Punks Might Heads là tên gọi khác của game Rocky Rodent, một game hành động được Irem phát hành tại Nhật năm 1993.

Kabuki Quantum Fighter

Kabuki Quantum Fighter

Firepower 2000

Firepower 2000, Super SWIV (EU, JP, AU)

Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse

Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse, Mickey Mania (EU)