To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Ihatov Monogatari

Ihatov Monogatari là game thuộc thể loại phiêu lưu được Hect phát hành tại Nhật năm 1993.

Game cùng thể loại

The Fantastic Adventures of Dizzy

The Fantastic Adventures of Dizzy

Kachou Shima Kousaku: Super Business Adventure

Kachou Shima Kousaku: Super Business Adventure

Khỉ King Kong 3

Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble

Khỉ King Kong 3 – Donkey Kong Country 3 Dixie Kong’s Double Trouble

The Blue Crystal Rod

The Blue Crystal Rod

Ăn chuối 4

Adventure Island 4

Ăn chuối 4 – Adventure Island 4

Casper

Casper

Heisei Shin Oniga Shima Zenpen

Heisei Shin Oniga Shima Zenpen

Holy Umbrella Dondera no Mubou

Holy Umbrella Dondera no Mubou