To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Ihatov Monogatari

Ihatov Monogatari là game thuộc thể loại phiêu lưu được Hect phát hành tại Nhật năm 1993.

Game cùng thể loại

Adventures of Yogi Bear

Adventures of Yogi Bear

Hoàng đế mất ngôi 2

The Lost Vikings 2

Hoàng đế mất ngôi 2 – The Lost Vikings 2

Akumajou Dracula

Akumajou Dracula

Star Trek: The Next Generation: Future's Past

Star Trek: The Next Generation: Future’s Past

Ăn chuối

Adventure Island

Ăn chuối – Adventure Island

Getsumen no Anubis

Getsumen no Anubis

Fester's Quest

Fester’s Quest

Majo Tachi no Nemuri

Majo Tachi no Nemuri