To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Iron Commando

Iron Commando là game hành động được Popp phát hành năm 1995.

Game cùng thể loại

Demon's Blazon Makai Mura Monshou Hen

Demon’s Blazon Makai Mura Monshou Hen

Kungfu Thành Long

Jackie Chan

Kungfu Thành Long – Jackie Chan

Joe and Mac 2 Lost in the Tropics

Joe and Mac 2 Lost in the Tropics

The Simpsons: Bart's Nightmare

The Simpsons: Bart’s Nightmare

Bionic Commando

Bionic Commando

Ardy Lightfoot

Ardy Lightfoot

(The) great circus mystery starring Mickey and Minnie

The great circus mystery starring Mickey and Minnie

Contra spirits

Contra spirits hay còn có tên khác là Contra III: The Alien Wars được Konami phát hành năm 1992 cho dòng máy Super Nintendo.