To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1

Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 là game thể thao được Nintendo phát hành vào năm 1997.

Game cùng thể loại

Looney Tunes Basketball

Looney Tunes B-Ball, Looney Tunes Basketball (EU)

Mahjong Hanjouki

Mahjong Hanjouki

NBA Give 'N Go

NBA Give ‘N Go, NBA Jikkyou Basket: Winning Dunk (JP)

Top Gear

Top Gear

Mach Rider

Mach Rider

John Madden Football '93

John Madden Football ’93, Pro Football ’93 (JP)

Kat's Run: Zen Nihon K Car Senshuken

Kat’s Run: Zen Nihon K Car Senshuken

Super Soccer

Super Soccer