To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Itou Hatasu Mudan no Shogi Dojo

Itou Hatasu Mudan no Shogi Dojo là game giải đố được ASK phát hành vào năm 1997.

Game cùng thể loại

Trump Island

Trump Island

Hoàng đế mất ngôi

The lost Vikings

Hoàng đế mất ngôi – The lost Vikings

Ka blooey

Ka blooey, Bombuzal (JP)

Fortune Quest Dice o Korogase

Fortune Quest Dice o Korogase

Jammes

Jammes là game hành động được Naxat Soft phát hành vào năm 1992.

Nichibutsu Arcade Classics

Nichibutsu Arcade Classics là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1995.

Yuujin Janjyu Gakuen 2

Yuujin Janjyu Gakuen 2 là game đánh giải đố được Varie phát hành vào năm 1994.

Hebereke's Popoon

Hebereke’s Popoon