To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Jeopardy! Deluxe Edition

Jeopardy! Deluxe Edition

Game cùng thể loại

Nontan no Issho Kuru Kuru Puzzle

Nontan no Issho Kuru Kuru Puzzle là game giải đố do Game Freak phát triển và được Victor Interactive Software phát hành tại Nhật vào năm 1994.

Logos Panic: Goaisatu

Logos Panic: Goaisatu

Hebereke no Popuun

Hebereke no Popuun

Xếp hình phù thủy

Tetris battle gaiden

Xếp hình phù thủy – Tetris battle gaiden

Xếp đẩy hình

Tetris Attack

Xếp đẩy hình- Tetris Attack

Lode Runner

Lode Runner

Mario to Wario

Mario to Wario

Spindizzy Worlds

Spindizzy Worlds