To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Kamen no Ninja Akakage

Kamen no Ninja Akakage

Game cùng thể loại

Choplifter 3

Choplifter 3

Castlevania Dracula X

Castlevania Dracula X là phiên bản làm lại để có thể chơi trên hệ SNES của nguyên gốc trên PC: Castlevania: Rondo of Blood. Đây cũng là một phiên bản có khá nhiều tên khác nhau: Akumajō Dracula XX ở Nhật và Castlevania:

Ninja loạn thị 3

Nintama Rantarou 3

Ninja loạn thị 3 – Nintama Rantarou 3 là game hành động, được Culture Brain phát hành tại Nhật năm 1997.

Paperboy 2

Paperboy 2

Spider Man and the X Men: Arcade's Revenge

Spider Man and the X Men: Arcade’s Revenge

Earth Defense Force

Earth Defense Force

The Untouchables

The Untouchables

Iron Commando

Iron Commando là game hành động được Popp phát hành năm 1995.