To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Mahou Poi Poi Poitto

Mahou Poi Poi Poitto

Game cùng thể loại

Naruhodo The World

Naruhodo The World là game tổng hợp do Tomy Corporation phát hành tại Nhật vào năm 1994

Haisei Mahjong Ryouga

Haisei Mahjong Ryouga

Qbert 3

Qbert 3

Disney's Timon & Pumbaa's Jungle Games

Disney’s Timon & Pumbaa’s Jungle Games

Super Casino: Caesars Palace

Super Casino: Caesars Palace

Hisshou Pachi Slot Fan

Hisshou Pachi Slot Fan

Xếp hình đấu kiếm

Dossun Ganseki Battle

Xếp hình đấu kiếm là tên gọi quen thuộc thân thương của game Dossun Ganseki Battle. Dossun Ganseki Battle (どっすん!岩石バトル, “Dossun! Stone Battle“) is a puzzle video game published by I’Max, which was released exclusively in Japan in 1994. This

Yuujin Janjyu Gakuen 2

Yuujin Janjyu Gakuen 2 là game đánh giải đố được Varie phát hành vào năm 1994.