To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Mario no Super Picross

Mario no Super Picross

Game cùng thể loại

Hoàng đế mất ngôi

The lost Vikings

Hoàng đế mất ngôi – The lost Vikings

King Arthur's World

King Arthur’s World, Royal Conquest (JP)

Nichibutsu Collection 1

Nichibutsu Collection 1 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation

Honke Sankyo Fever Jikki Simulation

Game no Tatsujin

Game no Tatsujin

Jissen Pachi Slot Hisshouhou Classic

Jissen Pachi Slot Hisshouhou Classic

Nontan no Issho Kuru Kuru Puzzle

Nontan no Issho Kuru Kuru Puzzle là game giải đố do Game Freak phát triển và được Victor Interactive Software phát hành tại Nhật vào năm 1994.