To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Mighty Max

Mighty Max, The Adventures of Mighty Max (EU)

Game cùng thể loại

Castlevania Dracula X

Castlevania Dracula X là phiên bản làm lại để có thể chơi trên hệ SNES của nguyên gốc trên PC: Castlevania: Rondo of Blood. Đây cũng là một phiên bản có khá nhiều tên khác nhau: Akumajō Dracula XX ở Nhật và Castlevania:

Shadow Warriors

Shadow Warriors

Megaman 3

Megaman 3

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues

Stargate

Stargate

The Goonies

The Goonies

Bonk's Adventure

Bonk’s Adventure

Advanced Dungeons & Dragons: DragonStrike

Advanced Dungeons & Dragons: DragonStrike