To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Popoitto Hebereke

Popoitto Hebereke

Game cùng thể loại

Nichibutsu Arcade Classics

Nichibutsu Arcade Classics là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1995.

Momotarou Dentetsu Happy

Momotarou Dentetsu Happy

Bing Bing Bingo

Bing Bing Bingo

Bombuzal

Bombuzal

Numbers Paradise

Numbers Paradise là game đánh bài do ISCO phát triển và được Acclaim Japan phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Dr. Mario

Dr. Mario

Jissen Mahjong Shinan

Jissen Mahjong Shinan

Ka blooey

Ka blooey, Bombuzal (JP)