To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

TaleSpin

Game cùng thể loại

Metal slug advance

Metal slug advance là game hành động trên hệ máy Gameboy Advance, được SNK phát hành năm 2004.

Miracle Girls

Miracle Girls

We're Back! A Dinosaur's Story

We’re Back! A Dinosaur’s Story

Turn and Burn: No Fly Zone

Turn and Burn: No Fly Zone

Đua xe Harley

Biker mice from Mars

Giới thiệu Đua xe harley hay chuột sao Hỏa hoặc Đua xe chuột có tên thật là Biker mice from Mars là một trong những game đầu tiên của hệ máy Super Nintendo xuất hiện tại Việt Nam được hãng Konami phát

Phalanx

Phalanx is a 1991 space shooter video game developed by ZOOM Inc. and Kemco for the Sharp X68000, Super Nintendo Entertainment System and Game Boy Advance. Taking place in the year 2279, a planetary research project is sent into the

Melfand Stories

Melfand Stories

Nichibutsu Arcade Classics 2 Heiankyo Alien

Nichibutsu Arcade Classics 2 Heiankyo Alien là game hành động do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1995.