To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

The Fantastic Adventures of Dizzy

The Fantastic Adventures of Dizzy

Game cùng thể loại

Alice no Paint Adventure

Alice no Paint Adventure

Ihatov Monogatari

Ihatov Monogatari là game thuộc thể loại phiêu lưu được Hect phát hành tại Nhật năm 1993.

Khỉ King Kong 2

Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest

Khỉ King Kong 2 – Donkey Kong Country 2 Diddy’s Kong Quest

Adventures of Yogi Bear

Adventures of Yogi Bear

Fester's Quest

Fester’s Quest

Star Trek: Deep Space Nine Crossroads of Time

Star Trek: Deep Space Nine Crossroads of Time

Hoàng tử Ba Tư

Prince of Persia

Giới thiệu Hoàng tử Ba Tư có tên gốc là Prince of Persia được Konami phát hành vào tháng 12 năm 1992. Đây là một trong những game có nhiều phiên bản nhất và chúng ta thường quen với phiên bản

(The) Legend of Zelda A Link to the Past

The Legend of Zelda A Link to the Past, known as Zelda no Densetsu: Kamigami no Triforce (ゼルダの伝説 神々のトライフォース Zeruda no Densetsu: Kamigami no Toraifōsu, lit. “The Legend of Zelda: The Triforce of the Gods”) in Japan, is an action-adventure