To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

The Ninja Warriors Again

The Ninja Warriors Again là tên gọi khác của game Ninja Warriors, được Taito Corporation phát hành năm 1994.

Game cùng thể loại

Space Invaders

Space Invaders

Warlock

Warlock

Cậu bé 3 mắt

Mitsume ga Tooru

Cậu bé 3 mắt – Mitsume ga Tooru

Tin Star

Tin Star

Lâu đài ma 2

Castlevania 2 Simon's Quest

Lâu đài ma 2 – Castlevania 2 Simon’s Quest

Nitro Punks Might Heads

Nitro Punks Might Heads là tên gọi khác của game Rocky Rodent, một game hành động được Irem phát hành tại Nhật năm 1993.

Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers

Disney’s Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Spider Man and the X Men: Arcade's Revenge

Spider Man and the X Men: Arcade’s Revenge