To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Yuujin Janjyu Gakuen 2

Yuujin Janjyu Gakuen 2 là game đánh giải đố được Varie phát hành vào năm 1994.

Game cùng thể loại

Heiwa Pachinko World

Heiwa Pachinko World

Jigsaw Party

Jigsaw Party

Kiteretsu Daihyakka: Cho Jiku Sugoroku

Kiteretsu Daihyakka: Cho Jiku Sugoroku

Hisshou 777 Fighter

Hisshou 777 Fighter

Super Solitaire

Super Solitaire

Honkaku Shogi Fuuunji Ryuou

Honkaku Shogi Fuuunji Ryuou

Boulder Dash

Boulder Dash

Itou Hatasu Mudan no Shogi Dojo

Itou Hatasu Mudan no Shogi Dojo là game giải đố được ASK phát hành vào năm 1997.