To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Nichibutsu Collection 1

Nichibutsu Collection 1 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Game cùng thể loại

Nontan no Issho Kuru Kuru Puzzle

Nontan no Issho Kuru Kuru Puzzle là game giải đố do Game Freak phát triển và được Victor Interactive Software phát hành tại Nhật vào năm 1994.

Heiwa Parlor Mini 8

Heiwa Parlor Mini 8

(The) Brainies

The Brainies is a puzzle game released on the Super Nintendo Entertainment System console and Atari ST, Amiga, Apple IIgs, Macintosh, and Amstrad CPC computers. Even though its European title is Tiny Skweeks, the connection to the popular Skweek series

Mizuki Shigeru no Youkai Hyakki Yakou

Mizuki Shigeru no Youkai Hyakki Yakou

Chibi Maruko Chan: Harikiri 365 Nichi no Maki

Chibi Maruko Chan: Harikiri 365 Nichi no Maki

Naruhodo The World

Naruhodo The World là game tổng hợp do Tomy Corporation phát hành tại Nhật vào năm 1994

Jeopardy! Deluxe Edition

Jeopardy! Deluxe Edition

Yuujin Janjyu Gakuen 2

Yuujin Janjyu Gakuen 2 là game đánh giải đố được Varie phát hành vào năm 1994.