To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Nichibutsu Collection 1

Nichibutsu Collection 1 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Game cùng thể loại

Itou Hatasu Mudan no Shogi Dojo

Itou Hatasu Mudan no Shogi Dojo là game giải đố được ASK phát hành vào năm 1997.

Pieces

Pieces, Jigsaw Party (JP)

Kirby's Avalanche

Kirby’s Avalanche, Kirby’s Ghost Trap (EU, AU)

Daruma Dojo

Daruma Dojo

Kouryaku Casino Bar

Kouryaku Casino Bar

Mario's Super Picross

Mario’s Super Picross

Super Solitaire

Super Solitaire

Family Feud

Family Feud